sep 8

Matjätte flyttar till Isbergs gata

Ombyggnad pågår för fullt på Isbergs gatas norra sida. Hit skall livsmedelskoncernen Orkla flytta sitt huvudkontor från Eslöv vid årsskiftet.

Fastighetsägaren Wihlborgs håller på att färdigställa cirka 4500 kvadratmeter kontorsyta.

FV-Kranen1_wihlborgs

Bild: Wihlborgs

Vad gäller fastighetens yttre så kommer gräsmattan mot Isbergs gata att bebyggas med en cirka två våningar hög huskropp. Samtidigt så kommer en passage ner till vattnet att öppnas genom byggnadskomplexet för alla dem som vill flanera längs kajanten.

På taket kommer ett ljusinsläpp att byggas. Några medlemmar har hört av sig med synpunkter på utformningen på takljusinsläppet: ”klumpig och oförtjänt dominerande i taknivån”, tycker en av brf Skrovets medlemmar, som har varit i kontakt med såväl Wihlborgs som arkitekten. Samtalet har lett till att konstruktionen blir cirka 30 centimeter lägre än ursprungligen – för att hamna i samma nivå som byggnadens högst liggande yttertak.

Värt att notera är att detaljplanen tillåter byggnader som är fem våningar höga på området. Nuvarande takhöjd på den sydliga byggnadslängan är tre till fyra våningar.

Även om inga nya våningsplan planeras finns det anledning för föreningen att följa utvecklingen.

Det finns ett särskilt kommunalt värdeprogram för att bevara det gamla varvsområdets karaktär. Denna byggnad uppfördes ursprungligen för Kockums personalvård och innehöll även omklädningsrum för varvsarbetarna.

Den är en fin representant för 1970-talets svenska industriarkitektur och ett vittnesbörd om en framsynt omsorg om de anställdas hälsa och arbetsmiljö.

En hastigt tagen bild av ritningen, som ger en föreställning om hur det nya takljusinsläppet kommer att se ut.

En hastigt tagen bild av ritningen, som ger en föreställning om hur det nya takljusinsläppet kommer att se ut.