apr 27

Mås ägg och Spindelsanering

Styrelsen vill informera föreningens medlemmar om att plockning av mås ägg och spindelsanering beställt av Anticimex likt förra året.

Plockning av mås ägg har redan påbörjats. Spindelsanering ska beställas till början av maj.

Vänligen,
Styrelsen