apr 27

Mås ägg och Spindelsanering

Styrelsen vill informera föreningens medlemmar om att plockning av mås ägg och spindelsanering beställt av Anticimex likt förra året.

Detta kommer ske under maj.