nov 14

Låt inte filterna bli liggande

I slutet av oktober fick samtliga lägenheter i brf Skrovet nya filter till luftintagen. Låt inte de nya filterna bli liggande. Installera dem i filterboxarna under under värmeelementen. Monteringsanvisningar finns här.

Det kan behövas ett extra tryck för att filterna ska passa i boxen. Det är av stor vikt att filterna kommer på plats för att fastigheternas värme- och ventilationssystem ska kunna kalibreras så att de fungerar optimalt.

Skulle det vara omöjligt att trycka in ett nytt filter i filterboxen, kontakta styrelsen. Vissa av filterna håller nämligen inte måttet och styrelsen förbereder en reklamation.