aug 28

Lån kvar hos Handelsbanken

Ett av brf Skrovets lån löper ut den 1 september. Efter att ha begärt offerter från de ledande långivarna i branschen beslöt styrelsen att lånet, som omfattar 21 804 667 kr, ska ligga kvar i Handelsbankens låneinstitut Stadshypotek.

Det nya lånets löptid är tre år och räntan blir 0,99 procent.

Just nu uppgår brf Skrovets likvida medel till 3,7 miljoner kronor, vilket är onödigt mycket anser styrelsen. Därför görs en extra amortering med en miljon kronor på det nya lånet, så att lånesumman blir 20 804 667 kr.

Brf Skrovets senaste årsredovisningar, där även föreningens övriga lån framgår, kan laddas ner här.