dec 10

Köksfläktar förbjudna!

Det är absolut inte tillåtet att byta ut kökskåpan ovan kokplattorna mot en köksfläkt.

Det påverkar luftväxlingen i hela fastigheten och omöjliggör en korrekt inställning av ventilationen i intilliggande lägenheter.

En OVK – Obligatoriskt VentilationsKontroll – då samtliga brf Skrovets lokaler och lägenheter besöktes av en besiktningsman från Bravida genomfördes i början av oktober.

Besiktningsmannen framhåller att brf Skrovets ventilation behöver trimmas in men att en intrimning är meningslös och omöjlig om det kvarstår lägenheter där kökskåpan är utbytt mot en köksfläkt.

Föreningens förvaltare Bredablick bistår om man vill installera en kökskåpa. Ta kontakt via felanmälan.