sep 17

Kärvande fönster en medlemsfråga

Fönsternas yttre är brf Skrovets ansvar. Underhållet av fönsternas insida med karmar, handtag, låsanordningar med mera faller på den enskilde medlemmen.

Det framgår av föreningens stadgar där”fönsterfoder och dörrglas och till fönster och dörr hörande karmar beslag och handtag samt all målning förutom utvändig målning; motsvarande gäller för balkong eller altandörr” räknas till ”det inre”, som bostadsrättshavaren på egen bekostnad ska hålla ”i gott skick”.

Regelbunden smörjning och rengöring av fönsternas och balkongdörrarnas låsanordningar minskar risken för för kärvande fönster och dörrar. 

Fönsternas låsanordning kallas spanjolett. Tillverkaren Elitfönster rekommenderar att spanjoletternas låskolvar och och låshus smörjs in med silikonolja eller annan vattenfri olja minst en gång per år.

Skulle en bostadsrättsinnehavare drabbas av problem med sina fönster, som han eller hon inte själv förmår att åtgärda, kan förvaltaren Bredablick bistå. Kontakta Bredablick via felanmälan.