sep 21

Kallelse Extrastämma Brf Skrovet, 2022-10-11

Kallelse och Dagordning

Extra stämma Brf Skrovet begärts av styrelsen för diskussion och beslut om montering av solceller
Styrelsen under året undersökt huruvida man kan och ska installera solceller på föreningens hustak. Offerter har hämtats in från tre olika leverantörer och efter ett möte med en av dem, TätaTak, den 15/9 2022 har styrelsen begrundat sina argument för att gå vidare.
Då beslutet kräver en majoritetsröstning så kallar styrelsen därför in till en extrastämma.

Dag: tisdag 2022-10-11
Tid: 18:00
Plats: Mia Marias Isbergs Gata

Agenda:

  • Mötet öppnas
  • Val av mötesordförande och sekreterare
  • Val av justeringsperson
  • Godkännande av dagordning
  • Presentation av solcells lösning för Brf Skrovet
  • Ekonomi
  • Beslut och röstning
  • Avslut

Efter avslutad extra stämma finns tid för frågestund med styrelsen – Välkomna
/Styrelsen för Brf Skrovet