nov 15

Ingen räkning – bara vatten

I helgen fick samtliga medlemmar en sammanställning av sin förbrukning av varmvatten under det senaste kvartalet genom ett meddelande från mätföretaget Minol.

I brf Skrovet betalar den enskilde medlemmen själv för sin varmvattenförbrukning. Själva inbetalningen görs via månadsavgiften. Föreningens förvaltare Bredablick sköter debiteringen.

Minol mäter varmvattenförbrukningen men handlägger inte betalningen. Meddelandet från företaget i medlemmarnas brevlådor är alltså ingen faktura, inget som ska betalas.