jun 11

Informationsbrev gällande Docks del 6

JM kommer påbörja ett arbete tisdag, 14/6, morgon med gräva upp gatan mellan Brf Skrovet och Brf Dockterassen. Arbetet kommer ske på vår sida. Detta för att lägga ner elkablar till det nya Docks bygget. Arbetet ska vara klart fredag 17/6.