jan 19

Informationsbrev gällande Docks del 3

Omledning av trafiken som tidigare aviserats kommer genomföras 24-25/1. Det kommer tyvärr dröja två veckor innan den gröna färdvägen nedan kan beläggas med asfalt pga att det inte finns asfalt att tillgå i Skåne just nu.