dec 27

Informationsbrev gällande Docks del 2

Här kommer lite information om vad som kommer hända i början av nästa år vid byggnationen av Docks.

Mindre arbeten kommer pågå v.52, dock inga bullrande arbeten.
v. 1 kommer viss rivning och spontning fortsätta.
v. 2 är de flesta tillbaka och arbetena fortsätter med spontning och schakter.
v. 3 planeras det att utföra trafikomläggningen. Man kommer även utföra en provpålning med 4-5 st pålar under v.2-3.

Spontningsarbetena beräknas vara klara v. 6 vilket vi förstår kommer vara skönt då det bullrar en hel del.