aug 18

Infobrev om bygge varannan vecka

Ledningen för tillbyggnaden av Tyrénshuset på Isbergs gata har bestämt att i fortsättningen utkommer projeket med ett informationsbrev varannan vecka.

Läs det första infobrevet efter sommarsemestern: Tyrénhuset - vecka 33

Förra nyhetsbrevet från juni finns här.