okt 23

Inbrott på vinden

En medlems vindskontor har fått ovälkommet besök i veckan.

Dessutom rapporteras från en annan trappuppgång om brytmärken på dörren in till vindsförråden. Dess bättre lyckades dörren hålla de presumtiva inkräktarna utanför men den fick skador.

Ser ni något onormalt eller misstänkt slå larm till polisen.

Se till att alla dörrar blir ordentligt stängda.

Drabbas ni av inbrott så bör ni förutom att anmäla det till polisen även meddela vår förvaltare Bredablick så att skador på dörrar med mera kan repareras.