mar 30

Inbrott och vandalism i cykelrummet

Under helgen har cykelrummet utsatts för vandalism och det är cyklar som blivit stulna. Själva uppbrytningen har skett genom att plankor tagits sönder och därav har man kunnat låsa upp dörren inifrån. Än så länge är detta inte åtgärdat så vi ber er därför se över om er cykel blivit stulen samt fundera kring att placera er cykel på annan plats tills det är åtgärdat.
/ Styrelsen