maj 30

Hon leder Skrovet

Brf Skrovet har fått en ny ordförande. Hon heter Karin Göranson och utsågs vid styrelsens konstituerande möte på måndagskvällen. Där valdes också Rickard Andersson till ny sekreterare.

Karin Göranson och Rickard Andersson är, tillsammans med suppleanten Kamile Ceylan, kvar från den förra styrelsen. De tre valdes på tvååriga mandat vid årsmötet 2016.

Nya i brf Skrovets styrelse är Elsbeth Schlyter, Anton Olofsson, Karin Hansson och suppleanten Johan Bernhardsson, som utsågs på två år vid årsmötet den 17 maj.

Kvar från den förra styrelsen är också Östen Rosvall, utsedd till suppleant på två år vid senaste stämman.