nov 18

Höjd avgift under 2019

Styrelsen beslutade om 2% högre månadsavgifter ifrån 2019 i samband med att 2019 års budget fastställdes. Ökningen sker på rekommendation av vår ekonomiska förvaltare och beror på ökade kostnader.