sep 30

Hejdå portkod!

Vi har nu provat vårat nya passagesystem parallellt ihop med portkoden som tidigare använts.
Från och med den 15/10 så kommer vi häva portkoden och inpassering kommer därefter endast vara möjlig genom tag/nyckel.