maj 11

Gemensamma grönytor

Styrelsen för Brf Skrovet och Brf Dockterassen har en överenskommelse med Wihlborgs gällande åtgärder för gemensamhetsytorna. Följande tidplan kommer gälla för uppfräschningen:
– V.20 åtgärdas boulebanan, gungan, baksand.
– V.23 byte av sarg till storgatsten samt grusa gångarna mellan gräsmattorna.
– V.25 byte av brädor på utemöbler

Gällande återställning av gräsytorna efter BRF Dockterassens plåtar och Whilborgs ombyggnader i Skrovet 3, vill inte Peab göra jobbet till Wihlborgs. En ny entreprenör kommer mötas under nästa vecka för diskussion om återställningen.