dec 27

Gemensam Container 3-10/1 2022

Är du i behov av att slänga skräp?

Från måndagen den 3 januari, till måndagen den 10 januari 2021, finns en container för storskaligt avfall på plats för dem som bor i brf Skrovet. Containern står på gräset i Dockanparken vid Isbergs gata 4 (se bild nedan). OBS! Inte avsett för vitvaror.

Ragn-Sells ställer ut containern under måndagen och hämtar den måndag morgon.