feb 9

Fullt i plast- och pappkärlen

Det är just nu överfullt i miljörummens kärl för papp och plast.

Anledningen till det massiva inflödet just i dessa dagar är inte helt klar.

Läget blir inte bättre om redan överfulla kärl fylls på med ännu mer plast och papp. Snarare blir det inledningen på en ond cirkel där miljöföretagets personal inte tömmer kärlen för att de är alltför fulla medan tillflödet fortsätter…

Så därför:

Om det är fullt i kärlen för plast, papp eller plåt – strunta i sopsorteringen och släng istället i de gröna sopkärlen för allmänna hushållssopor!

En annan möjlighet är att kolla om det finns plats i det andra miljörummets kärl.