feb 26

Förtydligande kring radonmätning

Styrelsen har fått in frågor kring varför radonmätning genomförs på huset.
Nedan följer ett förtydligande och förklaring kring varför detta genomförs.

Ett av riksdagens miljökvalitetsmål är att radonhalten i bostäder 2020 ska vara lägre än 200 Bq/m3. Miljöförvaltningen samlar och inhämtar information om radonhalten i bostadsföreningarna. Det är brf styrelse som enligt miljöbalken är ansvariga att kontrollera halten av radon.

Om halten av radon är för hög kommer naturligtvis åtgärder att behövas göras för att hamna inom godkända värden.