nov 24

Förtydligande kring gemensam el

Då det uppkommit en del frågor kring bytet till den gemensamma elen så vill styrelsen förtydliga enligt nedan…

  • I samband med att föranmälan mot E.ON är gjord kommer samtliga lägenhetsabonnemang avslutas med automatik.
  • E.ON kommer demontera samtliga elmätare för lägenheterna i början av nästa vecka och kommer i samband med det läsa av den aktuella mätarställningen för respektive elmätare. 
  • Det innebär att E.ON kommer skicka en slutfaktura till respektive lägenhetsinnehavare.
  • Bixia kommer inte ta ut 2000kr vid uppsägning av avtal. Jag tyckte detta var märkligt då det inte funkar så normal sett. Inga kostnader och avtalet avslutas automatiskt.
  • Bixia tar gärna emot samtal från medlemmar om det skulle vara något som är oklart.
  • Gällande uppsäkringen så går detta också med automatik. Allt över 80A blir effektabonnemang.

Styrelsen har valt att använda sig utav Skellefteå Kraft och elen som levereras till fastigheterna är därmed miljövänlig.