mar 4

Förtydligande gällande individuell mätning och debitering

Skatteverket har i ett ställningstagande 2018 ansett att el, vatten och gas som debiteras boende efter förbrukning och individuell mätning ska momsbeläggas. Detta ställningstagande överklagades av Fastighetsägarna, Allmännyttan och övriga intresseorganisationer. I slutet av december 2019, fastställdes slutligen detta ställningstagande i Högsta förvaltningsdomstolen.

Läs gärna mer här https://www.fastighetsagarna.se/aktuellt/nyheter/2019/moms-ska-laggas-pa-el-vatten-och-gas-som-inte-ingar-i-hyran/?county=2

Vad innebär detta rent praktiskt?

Då vi redan är momsregistrerad innebär inte detta någon praktisk förändring mer än nedan:

  • Framtida avisering av vatten som debiteras efter individuell mätning till boende debiteras med moms. Detta innebär inte en ökad kostnad för de boende utan endast att momsen nu kommer vara specificerad på avin.
  • Moms på motsvarande inköp av vatten till föreningen blir avdragsgill. Detta innebär att momsen kommer dras av på inkommande fakturor för vatten för den del som avser vidareförsäljningen till boende. Detta betyder att föreningen kommer redovisa lika mycket ingående moms (inköpen) som utgående moms (vidareförsäljningen till boende) och det blir därmed kostnadsneutralt för föreningen.

Med andra ord:
Detta kommer att synas på avierna för medlemmar från april. Viktigt dock att veta är att det inte kommer vara någon skillnad för medlem förutom att det kommer framgå moms på avin. Kostnaden har tidigare aviserats inkl moms och kommer så göras framöver också.