feb 28

Föreningsstämma 2020

Den 12 maj har BRF Skrovet sin årliga föreningsstämma.

Tid och plats

12 maj kl 18.00 på Mia Maria mittemot föreningens fastighet.

Anmälan

Meddelande om närvaro eller utebliven närvaro behöver ej meddelas styrelsen. Om du vill närvara genom ombud, tillförsäkra att ombudet har med sig en skriftlig, daterad fullmakt som ej är äldre än ett år gammal räknat från tidpunkten för stämma.

Motion

Motioner som önskas tas upp på stämman ska inkomma under mars månad till styrelsen.