sep 19

Föreningens trädgårdsmiljö

Sammansatt trädgårdsgrupp har haft sitt första möte med trädgårdsansvarig för Brf Skrovet. Utifrån mötet har en arbetsplan tagits fram i syfte att förbättra och försköna vår utemiljö på sikt.

Vi vill därför upplysa er om att det kommer påbörjas en beskärning av buskar under v.38 med start 22/9.

Utöver beskräningen kommer även följande att genomföras under en årsplan;
– Klippning av gräs samt perenn
– Klippning av körsbärsträd
– Plantering av karexgräs
– Flytt av buxbom

Vi hoppas att ni kommer uppskatta det förbättringsarbete som trädgårdsgruppen initierat!