jun 19

Föreningens miljörum

Föreningens milörum har i perioder blivit stökigt med överfulla behållare. Tänk på att, om du slänger wellpapp, försöka att vika ihop lådor så mycket som möjligt så att mer går ner i kärlen.

Avfall som inte är hushållsavfall, så som möbler och liknande, skall inte slängas i miljörummen. Vänta istället tills föreningen beställer en container som brukar ske tre gånger per år. Utöver det hänvisas medlemmar till kommunens återvinningscentraler.

För mer utförlig information om miljörummen: https://brfskrovet.se/bra-att-veta/utemiljo/miljorummen/

 

The rubbish rooms have in periods been very messy with overfilled bins. Remember that, if you are throwing away cardboard, to try to fold up the boxes as much as possible in order to fit more of them down into the bins.

Things not belonging in the bins, such as furniture and other bigger items, should not go into the rubbish rooms. Instead, wait until Skrovet orders a container which is usually done three times a year. For other times of the year, members should visit the municipal recycling centers.

For additional information about our garbage rooms (in Swedish): https://brfskrovet.se/bra-att-veta/utemiljo/miljorummen/