sep 25

Filterbyte

Styrelsen har gått igenom skicket på befintliga filter och kommit överens om att de inte är onaturligt skitiga. Därmed kommer filterbyte ske enligt plan år 2020. Filterbyte utförs vart tredje år.