jan 24

Filterbyte på gång

Bli inte förvånade om det hänger en plastpåse på er ytterdörr i början på nästa vecka.

Påsen kommer från brf Skrovets styrelse och innehåller nya filter till er lägenhets luftintag. Luftintagen sitter bakom en filterbox under några av lägenhetens radiatorer (värmeelement).

Vart tredje år ska filtret i filterboxen bytas för att lägenhetens ventilation och värme ska fungera som avsett. Nu är det dags igen. 

 Filtret sitter i en box under värmeelementet.