sep 15

Fastigheten ska besiktigas

UPPDATERAD! Under senare halvan av november blir det sannolikt femårsbesiktning av brf Skrovets fastigheter. En oberoende besiktningsman ska då ta ställning till eventuella byggfel och om de är av den arten att byggherren JM ska åtgärda dem.

Till skillnad från tvåårsbesiktningen  blir det ingen allmän genomgång av föreningens alla lägenheter. Endast boende som har anmält fel, som besiktningsmannen anser ryms inom femårsgarantin, får besök av inspektionsgruppen – som förutom besiktningsmannen består av representanter för brf Skrovet styrelse, byggherren JM och entreprenören Peab.

Har ni något byggfel i er lägenhet som ni vill ta upp bör ni anmäla det senast måndagen den 7 november via mejladressen styrelsen@brfskrovet.se.

Garantitiden är generellt fem år med undantag för vitvaror, blandare/VS-armaturer, invändiga målningsarbeten och tapetdragningar där garantitiden är begränsad till två år.