aug 29

Extra medlemsmöte nödvändigt

En stadgeändring i brf Skrovet kräver beslut av två medlemsmöten. Eftersom medlemmarna röstade ner styrelsens förslag till nya stadgar vid senaste årsmötet i våras måste ett extra medlemsmöte hållas. En stadgeändring är nödvändig om brf Skrovet ska följa lagen.

Det extra medlemsmötet kommer sannolikt att utlysas under hösten. Om styrelsens omarbetade förslag till nya stadgar antas vid detta möte kan det slutgiltigt godkännas vid det ordinarie årsmötet 2018.