sep 23

Din ventilation ska kontrolleras – dags för OVK 3-5 oktober

Alla lägenheter måste hållas tillgängliga för inspektion måndagen den 3 oktober, tisdagen den 4 oktober och onsdagen den 5 oktober.

Dags för Obligatorisk VentilationsKontroll (OVK)!

Fastigheternas ventilationssystem måste kontrolleras regelbundet för att slå vakt om en god inomhusmiljö och en balanserad energiåtgång. Det är fem år sedan brf Skrovets ventilation besiktigades och nu är det tid igen.

Besiktningen kräver att varje lägenhet i brf Skrovet besöks av en certifierad besiktningsman, som kontrollerar hur ventilationen fungerar och föreslår eventuella förändringar. Mer  detaljerade förklaringar finns på Boverkets hemsida.

Besiktningen ska genomföras av konsultföretaget Bravida. Föreningen kommer att representeras vid besiktningen av personal från Bredablick, som är brf Skrovets förvaltare.

OVK-besiktningen äger rum i vecka 40 från måndag till onsdag, från den 3 oktober till den 5 oktober. Varje lägenhet får en besiktningstid någon av dessa dagar. Ett schema för de olika lägenheternas OVK-tider kommer den närmaste veckan.

Har du inte möjlighet att närvara vid din tilldelade besiktningstid kan du bereda åtkomst till din lägenhet genom att ställa låscylindern till din ytterdörr i serviceläge (se skiss nedan) när du går hemifrån. Då kan inspektören komma in i lägenheten för att kontrollera ventilationen, åtföljd av Bredablicks personal – vars uppgift är representera brf Skrovet och tillse att varken medlemmarnas eller föreningens tillgångar går till spillo under OVK:n.

img_0112