dec 27

Dags att motionera redan nu

Nästa årsstämma äger rum i maj 2017. Datum och plats är ännu inte spikade.

Har du en idé eller ett förslag som du vill genomföra i föreningen? Skriv redan nu en motion till årsmötet. Skicka den till mejladressen styrelsen@brfskrovet.se eller lägg den i föreningens postlåda, Isbergs gata 4. Rubricera din skrivelse ”MOTION”.