aug 29

Dags att byta filter i höst

Under hösten kommer de boende i brf Skrovet att få nya filter till lägenheternas luftintag. Så snart filterna har anlänt kommer de att delas ut till hushållen i Skrovets fastigheter, tillsammans med en handledning.

Filterna sitter vid luftintagen under radiatorerna. Det är av yttersta vikt att de rengörs omkring var tredje månad för att såväl värme som ventilation ska fungera optimalt i bostäderna.

Instruktioner för rengöring och byte finns i lägenhetens skötselpärm.