nov 8

Byte av vattenmätare

VA-Syd kommer byta varmvattenmätare för inkommande vatten torsdagen den 11 nov klockan 08.15. Bytet kommer att ta cirka 30 minuter och under tiden kommer inkommande vatten vara avstängt.

Anledningen till bytet är ett led i att VA-Syd byter till digitala mätare och på sikt kommer flera automatiska funktioner att erbjudas. Bland annat avläsning och faktura kommer baseras på faktiskt förbrukning och inte på beräknad förbrukning.

Har du frågor får du gärna kontakta styrelsen@brfskrovet.se