jun 14

Byggarbete pågår på Isbergs gata

Livsmedelskoncernen Orkla flyttar sitt huvudkontor från Eslöv till Isbergs gata, till de lokaler där Stadsarkivet tidigare höll.
För att bereda plats för sin nya hyresgäst kommer fastighetsägaren Wihlborgs att bygga om och bygga ut lokalerna.

Det inre ombyggnadsarbetet är redan igång. Vad gäller fastighetens yttre så kommer gräsmattan mot Isbergs gata att bebyggas med en cirka två våningar hög huskropp. Samtidigt så kommer en passage ner till vattnet att öppnas genom byggnadskomplexet.

Den som vill veta mer projektet kan kontakta Wihlborgs Malmökontor eller det kommunala Stadsbyggnadskontoret.