aug 26

Brf Skrovet medlem i Bostadsrätterna

Brf Skrovet är numera medlem i centralorganisationen Bostadsrätterna. Det är en rikstäckande organisation för Sveriges bostadsrättsföreningar, bildad 1921. Fram till 2011 hette den SBC.

Medlemskapet ger styrelsen tillgång till rådgivning, utbildning och aktuell information.

Också brf Skrovets enskilda hushåll får delaktighet i medlemskapet, bland annat  genom tidningen ”Din Bostadsrätt” som delas ut fyra gånger per år. Brf Skrovets medlemmar har dessutom tillgång till en medlemssida på Bostadsrätternas webbplats. Adressen är wwwbostadsratterna.se, användarnamn är Brf Skrovet (obs mellanslag mellan Brf och Skrovet) och lösenordet lyder 10224

Bostadsrätterna har för närvarande cirka 7 000 medlemsföreningar  och representerar sammanlagt 270 000 hushåll.