apr 14

Brf Skrovet Årsstämma 2023

Välkomna på årsstämma den 10/5 kl 18:00.
Årsstämman hålls i år igen på Mia Marias, vid fint väder hålls den på deras utomhusplats. I annat fall inne i lokalerna.

Har du en motion?

Har du en motion du vill lyfta under årsstämman? Då behöver den inkomma till styrelsen på mail, alternativt till styrelsens brevlåda på Isbergs Gata 4, innan den 25/4.

Separat kallelse skickas ut inför årsmötet enligt föreningens stadgar.