mar 9

Brf Skrovet Årsstämma 2022

Välkomna på årsstämma den 18/5 kl 18:00.
Årsstämman hålls i år igen på Mia Marias, vid fint väder hålls den på deras utomhusplats. I annat fall inne i lokalerna.

Har du en motion?

Har du en motion du vill lyfta under årsstämman? Då behöver den inkomma till styrelsen på mail, alternativt till styrelsens brevlåda på Isbergs Gata 4, innan den 15/4.

Separat kallelse skickas ut inför årsmötet enligt föreningens stadgar.