jul 31

Brandsyn med anmärkning

Anticimex genomför brandsyn en gång per kvartal i brf Skrovet. Den senaste gjordes onsdagen den 27 juli. Resultatet var tillfredställande – i stort sett.

Trapphusen klarade sig utan anmärkningar vid inspektionen: inga föremål som försvårade en utrymning eller ökade brandfaran noterades.

På vindarna i uppgång 6 respektive 10A däremot fanns bråte, som kan antändas, utanför förråden.

Alla som har ställt föremål i gångarna utanför vindsförråden ska snarast plocka undan dem – kasta dem eller placera dem innanför förrådsväggarna.

Det ska vara tomt på vinden, utom i förråden.