mar 2

Brandsäkerhet

Som vi tidigare meddelat så är det av brandskyddsskäl inte tillåtet att ställa något föremål i trapphusen. På vindarna gäller samma brandskyddsregler och det är inte tillåtet att ställa föremål utanför vindsförråden.