nov 22

Blankett för ingrepp i lägenhet

Går du i tankar om att renovera din lägenhet?

Nu finns en blankett på hemsidan som måste fyllas i för godkännande innan detta genomförs. Ni finner blanketten på https://brfskrovet.se/bra-att-veta/ovrigt/renovering/

/Styrelsen