mar 29

Blå sopbilar blir röda

RenoNordens röda sopbil.

Den 3 april byter VA Syd, kommunförbundet som ansvarar för hushållssopor i Sydvästra Skåne, entreprenör för hämtning av avfallet i miljörummets bruna och gröna kärl.

I fortsättningen blir det röda bilar från entreprenören RenoNorden, som hämtar soporna. De blå sopbilarna, som kom tidigare, försvinner. Läs mer om bytet av entreprenör på VA Syds webbplats.

IL Recyling kommer även i fortsättningen att hämta återvinningsmaterial som papp, plast, plåt, glas, tidningar, lampor, batterier, elektronik med mera.