nov 20

Beslut om gemensam el

Efter årsmötet i maj har styrelsen undersökt vidare gällande gemensam el för boende i föreningen. För er som är intresserade av att läsa lite mer om elutbytet finns ett sammanfattande dokument nedan.

Frågor och synpunker kan skickas till styrelsemailen (styrelsen@brfskrovet.se) eller tas upp under den gemensamma julglöggen för samtliga medlemmar den 17/12. Alla frågor och synpunkter önskas inkomma under december månad. Styrelsen har för avsikt att besluta om den gemensamma elen under styrelsemötet i januari.

BYT TILL GEMENSAM EL

Mitt namn är Kristoffer Berg och är er kontaktperson när det gäller införskaffning av systemlösning för Gemensam EL. Vi är en komplett systemleverantör av Mätsystem till bostäder och i ert fall handlar det om Individuell Mätning & Debitering av EL. Vi är med i projektet från början till slut samt att vi hanterar all rapportering utav förbrukningen till er förvaltare Bredablick.

Genom att säga upp samtliga privata elabonnemang och köpa in all el gemensamt via föreningens fastighetsabonnemang sparar ni mellan 1200 – 2000 kr per lägenhet och år. Besparingen uppkommer genom att samtliga lägenheters privata nät – och elavgifter försvinner. Dessutom ökar chansen att förhandla om bättre elpris som storkund hos elbolagen.

Föreningen får installerat egna elmätare för mätning av förbrukningen till varje lägenhet som sedan debiteras på samma avi som månadsavgiften till bostadsrättsinnehavaren.

Samtliga bostadsrättsinnehavare får tillgång till vår IMD Webb där man får en tydlig bild över förbrukningen per år/mån/dag. Med ett knapptryck kan man enkelt jämföra aktuell förbrukning mot föregående år.

Ett eget mätsystem har såklart en kostnad, men den är mycket lägre än separata elabonnemang för varje lägenhet.

Vi har presenterat en nyckelfärdig offert tillsammans med Elektrikern Södra AB till er förening via Bredablick som höll i upphandlingen. Vi är glada att ni valde just oss och detta kommer bli riktig bra.

Idag har ni 103 lägenheter samt 4 lokaler. Varje lägenhet/Lokal har ett eget abonnemang som har en fast kostnad på minst 2 172kr/år. Lägger vi ihop den kostnaden så landar vi på 232 404kr per år. Med vårt system försvinner hela den kostnaden.

När systemlösningen för Gemensam EL är installerat kommer all el att köpas in via ett fåtal fastighetsabonnemang. Dessa är tvungna att säkras upp och det innebär en förhöjd kostnad där.

Ni skriver avtal med oss på E.L. System AB på abonnemangstjänsten där vi kommer hantera all mätdata och presentera det på olika plattformar. Varje månad skickar vi en s.k. debiteringsfil på elförbrukningen per lägenhet till era ekonomiska förvaltare som sedan lägger in detta på respektive hyresavi.

Min uppskattning är att denna investeringen kommer att betala sig efter 3–4 år och det är väldigt bra. Har ni planer på att investera i solceller framöver så kommer nu kunna producera el till hela fastigheten.