aug 31

Belysningen ses över

Elkostnader för belysning, som lyser även när den inte behövs, är en onödig utgift.

Styrelsen har därför beslutat att se över trappbelysningen. Just nu provas olika alternativ innan schemat för när och hur lamporna tänds och släcks slutgiltigt läggs fast.

Uppgångarnas belysning kan alltid tändas med de ljusknappar som finns på varje våningsplan och i entréerna.

Knappen som tänder belysningen i trappuppgångar och entréer.