sep 5

Avlopp kräver reparation

Avloppet i det nordöstra hörnet av fastigheten med adress Isbergs gata 4 måste repareras. Det handlar om ett byggfel.

Byggherren JM har gett VVS-entreprenören Assemblin i uppdrag att genomföra det omfattande reparationsarbetet, som beräknas ta cirka tre veckor. Sannolikt utförs arbetet under oktober och november 2016.

Två lägenheter i fastighetens nedre del kommer att vara direkt drabbade av arbetet. Men naturligtvis kommer det att bli buller i hela byggnaden under arbetstid.

Under någon dag kommer vattnet och avloppet att vara avstängda i den nordöstra delen av huset. Entreprenören ambition är att störningarna ska bli så ringa som möjligt.