nov 14

Avgiftshöjning

Från och med 2023-01-01 kommer Styrelsen att genomföra en avgiftshöjning för boende i Brf Skrovet.
Avgiftshöjningen kommer bli på 10%, vilket kommunicerades under extrastämman som ägde rum.
Höjningen på 10% sker med anledning för att täcka upp ökade kostnader för fjärrvärme, el, räntor och andra ökade kostnader med anledning av den pågående höga inflationen.

Frågor hänvisas till styrelsen@brfskrovet.se