nov 25

Avgiftshöjning 2021

Styrelsen har beslutat om 2% högre månadsavgifter från 2021 i samband med att 2021 års budget fastställdes. Ökningen sker på rekommendation av vår ekonomiska förvaltare och beror på ökade kostnader samt för att säkerställa avsättningar till framtida underhåll enligt plan.