jan 31

Avgift i samband med andrahandsuthyrning

Från och med den första februari kommer föreningen att ta ut en avgift i samband med andrahandsuthyrning för att täcka kostnader uppkomna kostnader. Beloppet kommer att uppgå till 10 % av prisbasbelopp. Ifrån föreningens stadgar: 

Avgiften till bostadsrättsföreningen för andrahandsupplåtelse får för en lägenhet årligen uppgå till högst 10 % av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (2010:110). Om en lägenhet upplåts under en del av ett år, beräknas den högst tillåtna avgiften efter det antal månader lägenheten är uthyrd. 

Stadgarna kan hittas under Stadgar.