mar 3

Årsmöte blir den 15/5

Styrelsen kommer att kalla till stämma 15/5 2019.

Föreningens ekonomi, inkomna motioner och val av styrelse med mera står på dagordningen.

Har du en idé eller ett förslag som du vill genomföra i föreningen eller i brf Skrovets fastigheter? Skriv i så fall en motion till årsmötet.

Skicka din motion till mejladressen styrelsen@brfskrovet.se eller lägg den i föreningens postlåda, Isbergs gata 4. Rubricera skrivelsen ”MOTION”. Styrelsen behöver få in motioner senast 22/3 2019.

Motionsmall:

Motion till Brf Skrovet
Datum:
Motionär/motionärer:
Lägenhetsnummer:

Rubrik – information och tydlig

Bakgrund – Vad är anledningen till att motionen behöver ställas? Ange bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget.

Motivering – Beskriv problemet och varför det finns behov att lösa frågan. Beskriv även eventuella hinder eller problem.

Förslag till beslut/yrkande – Beskriv förslag till beslut/yrkande.

Bifoga eventuella bilagor